Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 17/2020 vp M 10/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

M 10/2020 vp
PeVM 11/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi (M 10/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 11/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on päättänyt

ettei liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi 27.3.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. 
Helsingissä 3.4.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri