Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.14

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2016 vp VNS 3/2016 vp  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020

VNS 3/2016 vp
VaVM 10/2016 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020 (VNS 3/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 10/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on

selonteon johdosta hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 23.6.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri