Viimeksi julkaistu 10.6.2021 12.04

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2021 vp K 19/2020 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020

K 19/2020 vp
TrVM 1/2021 vp

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020 (K 19/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 1/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 9.6.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri