Viimeksi julkaistu 10.6.2021 14.13

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2021 vp VNS 4/2020 vp  Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

VNS 4/2020 vp
UaVM 1/2021 vp

Asia

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko (VNS 4/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 1/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta edellyttää, että kaikki eduskuntapuolueet kattava parlamentaarinen seuranta järjestetään myös tulevien turvallisuutta koskevien selontekojen valmistelun yhteydessä.  

 

Helsingissä 9.6.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri