Eduskunnan kirjelmä
EK
2
2019 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi — sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
VNT 1/2019 vp
Asia
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi — sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta (VNT 1/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. 
Helsingissä 13.6.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 14.6.2019 10.57