Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 20/2019 vp VNS 2/2019 vp  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

VNS 2/2019 vp
VaVM 11/2019 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023 (VNS 2/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 11/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 27.11.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri