Viimeksi julkaistu 17.5.2022 9.39

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2022 vp VNS 6/2021 vp  Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Asia

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (VNS 6/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 10/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta  edellyttää, että hallitus tarkkaan seuraa kotoutumiskoulutuksen, erityisesti kielikoulutuksen, vaikuttavuutta ja kieliopintojen velvoittavuutta lisäävien toimenpiteiden vaikutuksia oppimistuloksiin sekä huolehtii kieliopintojen kehittämisestä siten, että maahan muuttaneiden kielitaito vastaa nykyistä paremmin työelämän kielitaitovaatimuksia. 

 

Helsingissä 13.5.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri