Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.20

Eduskunnan kirjelmä EK 23/2017 vp VNS 3/2017 vp  Valtioneuvoston puolustusselonteko

VNS 3/2017 vp

Asia

Valtioneuvoston puolustusselonteko (VNS 3/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Puolustusvaliokunta (PuVM 4/2017 vp) 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta edellyttää, että kaikki eduskuntapuolueet kattava parlamentaarinen seuranta järjestetään myös tulevien turvallisuutta koskevien selontekojen valmistelun yhteydessä. 

 
Helsingissä 22.6.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri