Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 23/2019 vp M 3/2019 vp  Pääministerin valinta

M 3/2019 vp

Tasavallan presidentille

Asia

Perustuslain 61 §:n mukaan eduskunta valitsee pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään. 

Tasavallan presidentti on 9 päivänä joulukuuta 2019 antanut eduskunnalle tiedon, että pääministeriehdokas on kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri Sanna Marin. 

Päätös

Toimitetussa äänestyksessä eduskunta on valinnut pääministeriksi tasavallan presidentin ilmoittaman pääministeriehdokkaan kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri Sanna Marinin. 

Eduskunta on päättänyt saattaa vaalin tuloksen tasavallan presidentin tietoon. 

Helsingissä 10.12.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri