Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.35

Eduskunnan kirjelmä EK 23/2020 vp M 20/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

M 20/2020 vp
PeVM 17/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 20/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 17/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on päättänyt

että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. 
Helsingissä 7.5.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri