Viimeksi julkaistu 17.5.2022 15.33

Eduskunnan kirjelmä EK 23/2022 vp VNS 1/2022 vp  VNS 3/2022 vp  Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksestaValtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

Asia

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta (VNS 1/2022 vp). 

Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (VNS 3/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta on käsitellyt selonteot yhdessä ja antanut niistä yhden yhteisen mietinnön (UaVM 5/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt selontekojen VNS 1/2022 vp ja VNS 3/2022 vp johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, Nato) jäsenyyttä. Lisäksi eduskunta edellyttää, että se saa ajantasaisesti tietoa jäsenyyshakemuksen käsittelyn etenemisestä. 
Helsingissä 17.5.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri