Viimeksi julkaistu 24.8.2021 10.21

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2021 vp VNS 7/2021 vp  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle

VNS 7/2021 vp
UaVM 3/2021 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle (VNS 7/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 3/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 20.8.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri