Eduskunnan kirjelmä
EK
25
2015 vp
Eduskunta
Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta
KAA 1/2015 vp
StVM 7/2015 vp
Asia
Eduskunnalle on 16 päivänä kesäkuuta 2015 jätetty kansalaisaloite päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta (KAA 1/2015 vp — aloitteen edustajat Sari Behm ja Katja Orimo, varaedustaja Mirja Hämäläinen, vireillepanija Sari Behm). 
Eduskunta on 25 päivänä kesäkuuta 2015 lähettänyt aloitteen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmisteltavasti käsiteltäväksi. 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 7/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.12.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 14.12.2015 9.56