Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.25

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2018 vp K 13/2018 vp  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017

K 13/2018 vp
TrVM 4/2018 vp

Asia

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 (K 13/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 4/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 25.10.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri