Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.29

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2019 vp K 3/2019 vp  K 13/2019 vp  Hallituksen vuosikertomus 2018Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

K 3/2019 vp
K 13/2019 vp

Asia

Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp). 

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 13/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 5/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt viranomaisten välisen tiedonvaihdon kehittämiseksi harmaan talouden torjunnassa. 

2.

Eduskunta edellyttää, että rakentamisen ja rakennusten käytön laatua selkeästi parannetaan sekä valvontaa ja vastuita selkeytetään. 

3.

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, minkälaista apua ja tukea homeloukkuun jääneet tarvitsevat. 

4.

Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä Terveet tilat 2028 -hankkeen konkreettisista tuloksista ja arvioi hankkeen vaikuttavuutta. 

5.

Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa toimenpiteitä ulkoasiainhallinnon tietoturvajärjestelyjen parantamiseksi ja raportoi niistä hallituksen vuosikertomuksessa. 

6.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot. 
 
Helsingissä 12.12.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri