Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.35

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2020 vp VNS 1/2020 vp  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024

VNS 1/2020 vp
VaVM 7/2020 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024 (VNS 1/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 7/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on

selonteon johdosta hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy määrätietoisiin toimenpiteisiin julkisen talouden vakauttamiseksi vaiheittain vahvistamalla edelleen kestävän talouskasvun edellytyksiä, työllisyyttä, kilpailukykyä, osaamista sekä julkisen hallinnon tuottavuutta.  
Helsingissä 10.6.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri