Eduskunnan kirjelmä
EK
29
2020 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024
VNS 1/2020 vp
VaVM 7/2020 vp
Asia
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024 (VNS 1/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 7/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on
selonteon johdosta hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin: 
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy määrätietoisiin toimenpiteisiin julkisen talouden vakauttamiseksi vaiheittain vahvistamalla edelleen kestävän talouskasvun edellytyksiä, työllisyyttä, kilpailukykyä, osaamista sekä julkisen hallinnon tuottavuutta.  
Helsingissä 10.6.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 12.6.2020 10.21