Eduskunnan kirjelmä
EK
3
2017 vp
Eduskunta
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
KAA 2/2016 vp
LaVM 1/2017 vp
Asia
Eduskunnalle on 22 päivänä kesäkuuta 2016 jätetty kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta (KAA 2/2016 vp — aloitteen edustajat Jukka-Pekka Rahkonen ja Pasi Kimmo Turunen, varaedustaja Ina Marianne Litma, vireillepanijat Jukka-Pekka Rahkonen ja Pasi Kimmo Turunen). 
Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2016 lähettänyt aloitteen lakivaliokuntaan valmisteltavasti käsiteltäväksi. 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 1/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 22.2.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 28.2.2017 16.18