Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.34

Eduskunnan kirjelmä EK 37/2020 vp K 2/2020 vp  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019

K 2/2020 vp
SiVM 9/2020 vp

Asia

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019 (K 2/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 9/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 16.10.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri