Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.25

Eduskunnan kirjelmä EK 44/2018 vp VNS 8/2018 vp  Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta

VNS 8/2018 vp
LiVM 43/2018 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta (VNS 8/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 43/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 28.2.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri