Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.34

Eduskunnan kirjelmä EK 49/2020 vp K 16/2020 vp  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019

K 16/2020 vp
TaVM 32/2020 vp

Asia

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019 (K 16/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 32/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 3.12.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri