Viimeksi julkaistu 14.2.2022 15.39

Eduskunnan kirjelmä EK 5/2022 vp K 10/2021 vp  Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020

K 10/2021 vp
TiVM 1/2021 vp

Asia

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020 (K 10/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tiedusteluvalvontavaliokunta (TiVM 1/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 10.2.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri