Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.34

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2020 vp K 5/2020 vp  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019

K 5/2020 vp
UaVM 5/2020 vp

Asia

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 (K 5/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 5/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 8.12.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri