Viimeksi julkaistu 10.11.2022 15.39

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2022 vp VJL 4/2022 vp  Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin välillä tehdystä sopimuksesta (VJL 4/2022 vp) (HE 24/2022 vp)

Asia

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin välillä tehdystä sopimuksesta (VJL 4/2022 vp) (HE 24/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 13/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt muuttamattomana vahvistamatta jääneenä palautuneen lain VJL 4/2022 vp.  

Laki lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin välillä tehdystä sopimuksesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin valtion välillä Luxemburgissa 18 päivänä lokakuuta 2021 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.11.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri