Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.35

Eduskunnan kirjelmä EK 51/2020 vp VNS 5/2020 vp  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

VNS 5/2020 vp
UaVM 6/2020 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (VNS 5/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 6/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 8.12.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri