Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.26

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2018 vp KAA 3/2017 vp  Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava

KAA 3/2017 vp
StVM 41/2018 vp

Asia

Eduskunnalle on 10 päivänä toukokuuta 2017 jätetty kansalaisaloite Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava (KAA 3/2017 vp — aloitteen edustaja Kim Kristoffer Berg ja varaedustaja Hans Frantz). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 41/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkastelee vielä Vaasan keskussairaalan asemaa laajan päivystyksen sairaalana osana sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta. 

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 18.3.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri