Eduskunnan kirjelmä
EK
55
2018 vp
Eduskunta
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
KAA 3/2017 vp
StVM 41/2018 vp
Asia
Eduskunnalle on 10 päivänä toukokuuta 2017 jätetty kansalaisaloite Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava (KAA 3/2017 vp — aloitteen edustaja Kim Kristoffer Berg ja varaedustaja Hans Frantz). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 41/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 
Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkastelee vielä Vaasan keskussairaalan asemaa laajan päivystyksen sairaalana osana sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta. 
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 18.3.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 25.3.2019 14.18