Eduskunnan kirjelmä
EK
6
2019 vp
Eduskunta
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018
K 12/2019 vp
UaVM 1/2019 vp
Asia
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018 (K 12/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 1/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 3.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 7.10.2019 15.51