Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.29

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2020 vp M 3/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

M 3/2020 vp
PeVM 4/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista (M 3/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 4/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on päättänyt

ettei valtioneuvoston asetusta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista kumota.  
Helsingissä 19.3.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri