Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.37

Keskustelualoite KA 10/2020 vp 
Kai Mykkänen kok 
 
Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Eduskunnan puhemiehelle

Suomi on koronan jälkeisen vuosikymmenen aikana monella tapaa valitsemassa, mihin suuntaan yhteiskuntamme kehittyy. Jos toimimme kuten nyt, edessä on velkaantumisen ja kituliaan kasvun vuosikymmen. Työikäisen väestön määrä laskee voimakkaasti, ilmastonmuutos asettaa välttämättömiä ehtoja valinnoillemme ja digitalisaatio etenee harppauksin. Suomi on putoamassa maailman terävimmästä kärjestä. Lohdullista kuitenkin on, että tulevaisuus on omissa käsissämme. Haasteista huolimatta voimme tehdä tulevaisuudestamme paremman. 

Koronakriisi on johtanut poikkeuksellisen rajuun julkisen talouden velkaantumiseen. Vuonna 2020 julkinen velka kasvaa lähes 20 miljardia euroa. Poikkeuksellisen pandemian iskun ottaminen vastaan valtion toimesta on ymmärrettävää ja oikein. Tulevaisuutta ei kuitenkaan voi rakentaa ainoastaan akuuttia kriisiä hoitamalla. Kriisin jälkeen koittaa elpymisen kausi. Suomella on erinomaiset edellytykset pärjätä tulevaisuudessakin. Jotta pääsemme jälleen kasvuun kiinni, on meidän teroitettava kyntemme nyt. 

Kokoomus esittää rohkeita askeleita kohti kasvua ja kestävää hyvinvointia. 2020-luvusta ei saa tulla menetettyä vuosikymmentä. On sanomattakin selvää, että tulevaisuuden talouskasvun tulee olla kestävää. Siksi tarjoamme vaihtoehdon, joka yhdistää kasvavan talouden pieneneviin päästöihin ja monimuotoisen luonnon turvaamiseen. Ympäristöystävällisyys ei ole vastakohta kasvulle. Päinvastoin. Ympäristöystävällisyys on keskeinen osa taloutemme kilpailukykyä jo nyt. Tämän varaan on hyvä rakentaa. 

Kokoomuksen vaihtoehto rakentuu vahvalle työllisyyden kasvulle. Suomessa on tänään noin 1,5 työelämän ulkopuolella olevaa yhtä työssäkäyvää kohden. Kahden työikäisen panoksella pitää siis pystyä kannattelemaan kolmea työelämän ulkopuolella olevaa suomalaista. Taataksemme suomalaisille laadukkaan koulutuksen, toimivat terveyspalvelut ja arvokkaan vanhuuden yhä useamman työikäisen tulisi käydä töissä. Olemme esittäneet keinot, joilla luotaisiin edellytykset 120 000 uuden työpaikan syntymiselle. 

Tulevaisuuden talouskasvu voi kestävästi perustua ainoastaan korkeaan osaamiseen. Tekisimme rohkeat panostukset varhaiskasvatuksesta koko koulupolun läpi aina elinikäiseen oppimiseen asti. Haluamme kaksivuotisen esiopetuksen. Muuttaisimme hallituksen määräaikaiset, valtion omaisuuden myyntituloilla rahoitettavat määräaikaiset menot pysyviksi tasokorotuksiksi. Tämä koskee niin peruskoulua kuin koko toista astettakin. Pääomittaisimme korkeakouluja miljardilla eurolla.  

Tulevaisuuden Suomen pitää olla oikeudenmukainen. Koronakriisi on osoittanut, että nykyisessä työttömyysturvassamme on valuvikoja. Ansiosidonnaisen turvan ulkopuolelle jäävät ovat yleisimmin nuoria, naisia ja vähemmän koulutettuja. Kassoihin kuulumattomat jäävät vaille ansiosidonnaista turvaa, vaikka ovat valtaosalta osallistuneet sen rahoittamiseen. Tämä ei ole oikein. Kokoomus olisi valmis parantamaan työttömien yhdenvertaista asemaa laajentamalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille.  

Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että saa ikääntyä arvokkaasti. Lisäisimme yhteensä 73 miljoonaa euroa vanhusten palveluihin, joilla turvattaisiin riittävä hoitajien määrä, jotta kotonakin voi pärjätä. Panostaisimme myös ikääntyvien suomalaisten kuntouttamiseen, jotta yhä useammalla olisi pidempään terveitä ja toimintakykyisiä vuosia. Toteuttaisimme Sitran esittämän yli 75-vuotiaiden superkotitalousvähennyksen. 

Suomi on hyvä maa. Meidän on rakennettava sille hyvälle perustalle, joka on tuonut hyvinvointia suomalaisille. Nyt on uudistusten aika. Tekemällä työstä aina kannattavaa, panostamalla osaamiseen ja rakentamalla kestävää kasvua voimme turvata hyvän elämän edellytykset myös tuleville suomalaisille. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021. 
Helsingissä 27.11.2020 
Kai Mykkänen kok