Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.23

Keskustelualoite KA 15/2018 vp 
Mats Nylund 
 
Keskustelualoite ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

Eduskunnan puhemiehelle

Me haluamme vaihtoehtobudjetissamme osoittaa, että on mahdollista tehdä vastuullista talouspolitiikkaa ilman massiivisia ja lyhytnäköisiä leikkauksia koulutukseen, tutkimukseen, opintotukeen ja kehitysyhteistyöhön.  

Haluamme myös osoittaa, että arvovalintojen kautta on mahdollista toteuttaa välttämättömiä uudistuksia, kuten perhepoliittinen kokonaisuudistus. RKP:n malli on iso investointi parempaan tulevaisuuteen.  

Tarvitsemme veropolitiikan, jossa palkansaajalle jää enemmän käteen kuin tällä hetkellä. Meistä on oikein laskea työn verotusta, kunhan se tapahtuu sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Mallimme luo parempia edellytyksiä yrittäjyydelle ja lisää työllisyyttä. Eduskunnan sisäisen tietopalvelun tekemä vaikutusarviointi osoittaa, että mallilla olisi positiivisia vaikutuksia kaikissa tuloluokissa. Suurimmat voittajat olisivat kuitenkin yksinhuoltajaperheet ja opiskelijat. Myös pienillä eläkkeillä eläviin vanhuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota.  

Maksuton ja laadukas koulutus sekä korkeatasoinen tutkimus ovat avain Suomen menestykseen. Me emme voi hyväksyä sitä, että hallitus leikkaa valtavasti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksesta, vaan esitämme, että määrärahat palautetaan aikaisemmalle tasolle. Lisäämme myös määrärahoja vapaan sivistystyön ja peruskoulun laadun sekä tasa-arvon parantamiseen. Haluamme myös, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen alueellinen saatavuus ja lähiopetus on turvattu.  

Mielenterveysongelmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle vuosittain. Tarvitsemme kansallisen pitkän aikavälin mielenterveysohjelman, mutta myös välittömiä lisäresursseja varhaisen puuttumisen palveluihin ja selkeitä satsauksia työhyvinvointiin. 

Suomen on kannettava kansainvälinen vastuunsa. Siksi esitämme varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahojen korottamista ja pakolaiskiintiön nostamista. Ilmastonmuutos tulee olemaan politiikan suurimpia haasteita. Kestävä tulevaisuus edellyttää selkeää politiikkaa, joka kannustaa ekologisesti kestäviin investointeihin, kestävään elämäntyyliin ja tuotantoon. 

Vaihtoehtobudjettimme on tasapainotettu niin, että se ei lisää valtion velkaantumista enemmän kuin hallituksen talousarvioehdotus. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019. 
Helsingissä 8.11.2018 
Mats Nylund