Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.23

Keskustelualoite KA 6/2019 vp 
Harry Harkimo liik 
 
Keskustelualoite Liike nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

Eduskunnan puhemiehelle

Yleishuomio: Velkaannumme liian nopeasti — tätä vauhtia ei ole varaa kasvattaa. 

Sen vuoksi hallituksen on tehtävä järkevämpiä toimia ja aitoja arvovalintoja. Siksi Liike Nyt esittää seuraavia huomioita ja muutoksia valtion budjettiin. 

Liike Nyt kohdentaisi yrityksille menevän palkkatuen sijaan rahaa suoraan työntekijöille ja työvoimapalveluihin. Nyt tarvittaisiin keinoja, joiden avulla ihmiset uskaltavat kokeilla työn perässä muuttamista. Siihen tarvitaan kunnon porkkana. Vuokralle muuttaville voitaisiin maksaa vuokrat työsuhteen koeajan osalta tai työn perässä muuttavat vapautettaisiin varainsiirtoverosta niin kuin ensiasunnon ostajat. Nämä olisivat tehokkaita keinoja, suoraan työntekijöihin kohdistuvia. Toisekseen työllisyys paranisi, jos hallitus ymmärtäisi kehittää työvoimapalveluja. Nyt valtaosa työntekijöiden ajasta menee työttömien hallinnollisten asioiden selvittämiseen ja pitämiseen järjestyksessä. Itse työnhaussa auttamiseen aikaa jää vähän. Hallinnollinen viidakko kaipaa rankkaa karsintaa.  

Liike Nyt siirtäisi ay-liikkeiden jäsenmaksun ja työttömyyskassamaksun verovähennysoikeuden poistamisesta saadut veroeurot vanhusten hoivaan. Työnsä tehneet vanhukset ovat suora peili yhteiskunnasta. Olemme juuri sen arvoisia, millaista huolta pidämme vanhuksistamme. Jäsenmaksujen verovähennysoikeus on työmarkkinajärjestöjen erityisoikeus, jonka tarkoituksenmukaisuus on kyseenalainen. Siksi Liike Nyt pitää tärkeänä, että myös varakkaiden ja merkittävää yhteiskunnallista valtaa käyttävien liittojen tulee maksaa veroja. Perusteita erityiskohtelulle ei enää ole, ja siksi nämäkin verovarat tulee käyttää yhteiskuntaa tasapuolisesti uudistaen ja kehittäen. 

Ehdotamme siis, että tehdään vuoden 2020 talousarvioesityksen mukaiseen verrattuna reformi, jossa ay-jäsenmaksun ja työttömyyskassamaksun verovähennysoikeus poistetaan. Lisäksi ehdotamme, että vuoden 2020 talousarvioesitykseen tehdään reformi, jossa ay-liikkeiden sijoitustuottoja verotetaan. 

Liike Nyt lisäisi myös paikallisen sopimisen mahdollisuuksia muuttamalla nykyisiä pakottavia säännöksiä työlainsäädännössä paikallisesti tai työehtosopimuksella toisin sovittaviksi. Samalla olisi syytä porrastaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa.  

Liike Nyt karsisi ympäristölle haitallisia tukia ja siirtäisi eurot yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ensimmäinen konkreettinen keino olisi ympäristölle haitallisten yritystukien leikkaaminen ja uudelleen kohdentaminen kestävän muutoksen vauhdittajiksi. Tähän liittyy ilmeisenä asiana esimerkiksi turpeen verotuen ja muun tekohengityksen poistaminen. Toisekseen hallituksen on tehtävä kunnianhimoisia ja konkreettisia tavoitteita, joissa on rohkea etunoja — esimerkiksi voisimme sopia, että vuoden 2030 jälkeen Suomessa saa valmistaa vain kierrätettäväksi kelpaavasta materiaalista tehtyjä tuotteita. 

Liike Nyt haluaa helpottaa järeämmin yritysten investointeja. Tuplapoistot yrityksille on hyvä alku, mutta niissä on yksi iso ongelma. Tämän voimin tehtävät investoinnit alkavat yleensä suuryrityksissä vaikuttaa vasta vuosien jälkeen — ja silloinkin uusien teknisesti edistyneempien koneiden käyttäjiksi tarvitaan todennäköisesti vähemmän työvoimaa kuin aikaisempien. Tälle vaalikaudelle ei hallituksen tästä toimesta ehdi näkyä vielä hyötyjä. 

Senkin vuoksi olisi voitu ottaa käyttöön järeämpiä keinoja. Liike Nyt ehdottaa, että yrityksen voittojen verotus sidottaisiin sen investointeihin. Mikäli investointeja olisi riittävästi — esimerkiksi 30—50 prosenttia voitosta — veroa ei tarvitsisi maksaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Liike nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020. 
Helsingissä 14.11.2019 
Harry Harkimo liik