Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.37

Keskustelualoite KA 9/2020 vp 
Ville Tavio ps 
 
Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Eduskunnan puhemiehelle

Perussuomalaiset haluavat asettaa Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin etusijalle. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti leikkaa sellaisista menoista, joista koituva hyöty valuu pääasiassa maamme rajojen ulkopuolelle. Vastaavasti kevennämme työn, energian ja eläkkeiden verotusta, jotta niin yritysten kuin kansalaistenkin verotaakka kevenisi ja ostovoima kasvaisi. 

Suurimmat leikkaukset teemme maahanmuutosta ja kehitysavusta. Perussuomalaiset kokevat, että kansalaisten pitää itse saada päättää, paljonko he haluavat tuloistaan laittaa muiden auttamiseen ja mihin kohteisiin apua pitää kohdentaa. Sama periaate soveltuu myös EU:n jäsenmaiden välisiin tulonsiirtoihin: mikäli kansalainen haluaa turvata ranskalaispankkien saatavat Italiasta, se mahdollisuus hänelle suotakoon. 

Julkisen sektorin on keskityttävä huolehtimaan turvallisuudesta ja terveydestä ja pidettävä huolta heikoimmista ja samalla pyrittävä tarjoamaan kaikille mahdollisuus osallistua työnteon, yrittämisen ja vaikuttamisen saralla maamme paremman tulevaisuuden luomiseen.  

Uskomme, että menojen priorisoinnilla ja kohdennetuilla veronalennuksilla on mahdollista käynnistää talouskasvu, jota maamme kipeästi tarvitsee. Ilman kasvunnäkymiä eivät yritykset investoi tai palkkaa uusia työntekijöitä. Talousnäkymien vahvistuminen helpottaa myös kansalaisten elämää, sillä luottamus työn riittävyyteen ja oman palkan ostovoimaan rohkaisee kouluttautumaan, pysymään Suomessa, hankkimaan perheenlisäystä ja ostamaan asunnon.  

Kynnystä yrittäjäksi ryhtymiselle ja muiden työllistämiselle tulee madaltaa. Aloittavan pienyrittäjän maksu- ja byrokratiataakkaa on mahdollista keventää huomattavasti, mikä osaltaan auttaa myös niiden ihmisten työpanosten hyödyntämisessä, jotka nykyisin jäävät työelämän ulkopuolelle.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021. 
Helsingissä 26.11.2020 
Ville Tavio ps