Viimeksi julkaistu 1.6.2021 13.22

Lisätalousarvioaloite LTA 1/2021 vp 
Kaisa Juuso ps 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lapin teiden hoitoon ja kunnossapitoon (20 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Lapissa ja erityisesti Itä-Lapissa iso osa maanteistä on huonossa kunnossa. Perusväylänpidon tarkoituksena on turvata kansalaisten ja elinkeinoelämän sujuva ja turvallinen liikkuminen ympäri vuoden. Maanteiden päivittäinen kunnossapito, ylläpito ja parantaminen rahoitetaan valtion talousarviossa päätettävällä perusväylänpidon määrärahalla. Perusväylänpidon tavoitteena on varmistaa päivittäinen liikennöitävyys ja liikenteen palvelutaso ja turvallisuus. Lapin teiden päivittäisessä kunnossapidossa, ylläpidossa ja parantamisessa on kohennettavaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 20 000 000 euroa momentille 31.10.20 Lapin teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. 
Helsingissä 1.6.2021 
Kaisa Juuso ps