Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 12/2020 vp 
Timo Heinonen kok 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä liikunnan ja urheilun avustuksiin (80 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Koronavirus vaikuttaa merkittävästi liikuntaan ja urheiluun. Monet liikunta-alan toimijat ovat peruneet tapahtumia, joutuneet laittamaan toimintansa tauolle, keskeyttäneet kuukausimaksut sekä joutuvat lomauttamaan tai jopa irtisanomaan työntekijöitään. Usean lapsen ja nuoren harrastusmahdollisuudet ovat uhattuina.  

Olympiakomitean teettämän selvityksen perusteella koronaviruksesta aiheutuvat taloudelliset menetykset lajiliitoille ja seuroille ovat kokonaisuudessaan 81 miljoonaa euroa. Tämä on johtanut useiden toimijoiden osalta yhteistoimintamenettelyiden käynnistymiseen. Seuratoiminta on ennennäkemättömien haasteiden edessä. 

Hallitus esittää vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossaan liikunnan ja urheilun taloudellisten menetysten kompensoimiseksi 19,6 miljoonaa euroa. Tämä on vain neljäsosa siitä kokonaisuudesta, joka on alustavien arvioiden mukaan aiheutumassa tämän sektorin haavoittuvimmassa asemassa oleville toimijoille, erityisesti seuroille. Kokoomus pitää välttämättömänä, että tilanteessa, jossa olemme, on ensiarvoisen tärkeää, että liikunnan ja urheilun menetykset kompensoidaan täysimääräisesti. Oman haasteensa tuovat myös vähenevät veikkausvoittovarat, jotka entisestään ajavat toimijoita ahtaammalle. 

Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle lasketaan miljardeissa euroissa. Lasten ja nuorten tutut harrastukset ovat nyt tauolla. Kun tilanne alkaa normalisoitua ja koulutyöhön päästään palaamaan, on ensiarvoisen tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on myös mahdollisuus palata tutun harrastuksensa pariin. Tämä edellyttää, että lajiliitot ja seurat eivät kaadu tämän kriisin seurauksena ja lopeta toimintaansa. Siksi Kokoomus esittää liikunnan ja urheilun avustuksiin 80 miljoonan lisämäärärahaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 80 000 000 euroa momentille 29.90.30 liikunnan ja urheilun avustuksiin. 
Helsingissä 14.4.2020 
Timo Heinonen kok