Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 15/2020 vp 
Mari Rantanen ps 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle vammaisen lapsen vanhemmalle maksettavaan väliaikaiseen tukeen (21 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallituksen esityksessä eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi esitetään, että koronavirusepidemian vuoksi palkatta töistä poissa oleva voi hakea väliaikaista tukea. Toimenpiteeseen ehdotetaan yhteensä 94 milj. euroa. Tuki koskisi tilanteita, joissa varhaiskasvatuksessa olevaa tai perusopetuksen lähiopetukseen myös poikkeusolojen aikana oikeutettua lasta hoidetaan kotona, ollen samalla palkattomasti poissa ansiotyöstä.  

Hallituksen esitys ei ota huomioon yli 10-vuotiaiden vammaisten lasten vaativampaa hoidontarvetta. Esitän, että sama etuus ulotetaan koskemaan vammaisen alaikäisen vanhempaa, joka on koronavirusepidemian vuoksi palkatta töistä poissa oleva. Tuki koskisi tilanteita, joissa vammaista alle 18-vuotiasta lasta hoidetaan kotona, ollen samalla palkattomasti poissa ansiotyöstä.  

Esityksen tarkoituksena on korvata vanhemmalle aiheutuvaa palkan menetystä ja turvata toimeentuloa silloin, kun vanhempi on koronavirusepidemian vuoksi joutunut jäämään kotiin hoitamaan vammaista lasta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta eduskunta lisää 21 000 000 euroa momentille 33.30.60 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää myös koronavirusepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta annetun lain mukaisten tukien maksamiseen vammaisen lapsen vanhemmalle. 
Helsingissä 14.4.2020 
Mari Rantanen ps