Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.47

Lisätalousarvioaloite LTA 19/2020 vp 
Sari Essayah kd 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansallisen COVID-19-rokote- ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseen (5 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallitus lisää kolmannessa lisätalousarviossaan kolme miljoonaa euroa ja 10 milj. euron myöntövaltuuden vuoden 2020 määrärahavaikutuksesta kohdennettavaksi kansallisen COVID-19-rokote- ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseen ja uusien koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimiseen. Määrärahalisäys on tarpeellinen, mutta rokote- ja lääkekehitystutkimukseen tarvitaan lisää panostuksia nopeassa tahdissa. 

Hallitukselta edellytetään rohkeita ja tärkeitä päätöksiä oman rokotetuotannon edistämiseksi. Kyse ei ole ainoastaan tämän hetkisen tilanteen korjaamisesta ja ihmisten terveyden turvaamisesta koronalta, vaan myös laajemman huoltovarmuuden edistämisestä. Hiljattain saatiin aloitettua, aiemmin Suomessa lopetettu, suojavarusteiden uudelleentuotanto. Sama tilanne on nyt rokotetuotannon osalta. Rokote- ja lääkekehitystutkimukseen panostamisen lisäksi tarvitaan toimia kansallisen rokotetuotannon käynnistämiseksi ja kehittämiseksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 29.40.51 kansallisen COVID-19-rokote- ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseen. 
Helsingissä 12.5.2020 
Sari Essayah kd