Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 22/2020 vp 
Sari Essayah kd 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien käyttöönottamiseen (4 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Koronaepidemiaa pyritään hillitsemään testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategialla. Olennaisena osana tässä toiminnassa on jäljityssovelluksen käyttö tartuntaketjujen jäljittämiseen. Toimivia ratkaisuja jäljityssovellusten käytöstä on olemassa useassa eri maassa. Suomeen tarvitaan nopealla aikataululla toimiva järjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön, kun rajoitustoimia ryhdytään purkamaan.  

Hallitus osoittaa kolmannessa lisätalousarviossaan määrärahoja sosiaali- ja terveydenhuollolle mobiiliteknologiaa hyödyntävän COVID-19-tartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin. Kuuden miljoonan euron määräraha on riittämätön toimivan seurantajärjestelmän luomiseen ja ylläpitoon varsinkin, kun se pitää ottaa käyttöön nopealla aikataululla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 4 000 000 euroa momentille 33.01.25 sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien käyttöönottamiseen. 
Helsingissä 12.5.2020 
Sari Essayah kd