Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 3/2019 vp 
Laura Huhtasaari ps 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Honkajoen Katkontien kunnostukseen (1 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Satakunnassa Honkajoella Karvia—Tuorila-tieltä erkanee Katkontie n:o 13293, pituudeltaan se on n. 5,7 km. Kyseinen tieosuus vaatii pikaista korjausta, sen kunto on suorastaan ala-arvoinen. Tien käyttäjien turvallisuus vaarantuu mm. tien kapeuden sekä vaarallisten mutkien vuoksi sekä tiealueella olevien näköesteiden ja rakennelmien takia. Tiessä on myös erittäin pahoja painautumia ja tienpinnan repeämiä, lisäksi tien reunat ovat painautuneet vaarallisesti. 

Tietä käyttävien raskaan liikenteen ajoneuvojen sekä maatalouden nykyaikaisten ylileveiden työkoneiden käytön vuoksi tien rasitus on voimakkaasti lisääntynyt. Näistä seikoista johtuen kohtaamisonnettomuudet ja "läheltä piti -tilanteet" voivat johtaa vakaviin onnettomuuksiin. Katkontien käyttäjiä ovat myös pyöräilijät, lisäksi esim. monet nuoret kulkevat kouluun kyseistä tietä käyttäen. Tieosuuden mutkissa on tapahtunut jo yksi kuolemaan johtanut vakava onnettomuus ja muitakin vaarallisia tilanteita on ollut useita. 

Tietä ei voida enää rajoitusmerkein eikä muillakaan pikkuparannuksilla pitää käyttökunnossa. Tie vaatii perusteellisen perusparannuksen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 31.10.20 Honkajoen Katkontien kunnostukseen. 
Helsingissä 24.6.2019 
Laura Huhtasaari ps