Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 3/2020 vp 
Timo Heinonen kok 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poikkeusolojen aiheuttamiin menoihin (200 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallitus ehdottaa poikkeusoloihin liittyviin ennalta määrältään yksilöimättömiin menoihin 200 miljoonaa euron varausta. Normaaleissa oloissa näin epämääräisen määrärahan varaaminen olisi todella huonoa budjettipolitiikkaa. Eduskunnan kuuluu saada tietää, mihin hallitus kohdentaa veronmaksajien yhteisiä varoja. 

Kokoomus ymmärtää kuitenkin tilanteen poikkeuksellisuuden. Ymmärrämme myös sen, ettei kaikkia rahatarpeita voida ennakoida. Emme pidä hyvänä sitä, että nopeaan tarpeeseen ei pystyttäisi vastaamaan eduskunnan päätösten puuttuessa.  

Kokoomus haluaa tukea hallitusta koronan vastaisessa taistelussa. Siksi esitämme hallituksen käytettävissä olevien rahareservien tuplaamista 400 miljoonaan euroon. Edellytämme, että hallitus informoi tiiviisti eduskunnan valtiovarainvaliokuntaa määrärahan käytöstä. Myös käyttökohteista tulee käydä keskustelua kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. 

Kokoomus katsoo, että 400 miljoonan määrärahaa voidaan käyttää mm. ostoihin yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta sekä perheiden toimeentulon turvaamiseen moninaisissa kriisin aiheuttamissa arjen haasteissa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 200 000 000 euroa momentille 28.99.95 poikkeusolojen aiheuttamiin menoihin.  
Helsingissä 24.3.2020 
Timo Heinonen kok