Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.47

Lisätalousarvioaloite LTA 4/2019 vp 
Jari Koskela ps ym. 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 257 Lavia—Kullaa kunnostukseen (1 500 000 euroa)

Eduskunnalle

Satakunnassa maantie 257 Lavia—Kullaa on pituudeltaan 24 km. Tieosuus on kunnoltaan erittäin huonokuntoinen ja siten myös vaarallinen liikennöintiin nykyisessä kunnossaan. Kunnostuksen myötä tien käyttöaste kasvaa ja käyttäjien turvallisuus paranee merkittävästi.  

Lavian kunta on kuntaliitoksella liitetty Porin kaupunkiin, ja maantie 257 lyhentää matkaa keskuskaupunkiin n. 20 km. Välimatkan lyheneminen tuo positiivisia vaikutuksia liike-elämään ja maaseutumatkailuun, ja tämä myös pienentää ilmastonmuutoksen päästöjä osaltaan.  

Kyseisen maantien 257 tieosuuden käyttöaste on tällä hetkellä arvioiden n. 700—800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieosuudella liikkuu merkittävä määrä puutavarakuljetuksia, joista hyötyvät mm. Rauman ja Merikarvian sahat.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 1 500 000 euroa momentille 31.10.20 maantien 257 Lavia—Kullaa kunnostukseen. 
Helsingissä 24.6.2019 
Jari Koskela ps 
Ari Koponen ps