Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.47

Lisätalousarvioaloite LTA 7/2020 vp 
Timo Heinonen kok 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ELY-keskusten kautta pienimmille yrityksille ja toiminimiyrittäjille myönnettävään suoraan tukirahoitukseen (150 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallitus ehdottaa pk-sektorin yritysten tukemiseen 50 miljoonan euron valtuuden lisäystä ELY-keskuksille. Tukea kohdennetaan erityisesti palvelualojen yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen. Kokoomus katsoo hallituksen ehdottaman tuen olevan riittämätön suhteessa yksinyrittäjien ja toiminimiyrittäjien erityisen tukalaan tilanteeseen. Siksi kokoomus esittää määrärahan kolminkertaistamista 150 miljoonaan euroon. 

Kokoomus tukee hallitusta tavoitteessa tukea yrityksiä selviämään koronaviruksen aiheuttamista liiketoiminnan laajoista ja vakavista vaurioista. ELY-keskusten myöntämää tukea pystyvät hakemaan myös toiminimiyrittäjät. Onkin ongelmallista, että pienten yritysten kannalta kriittisen ELY-keskusten myöntämän tuen hakemis- ja myöntämisprosessi on lähtenyt hitaammin liikkeelle kuin Business Finlandin vastaava tuki yhtiömuotoisille pk-yrityksille.  

Meidän on yhteiskuntana autettava yritykset yli tilanteesta, johon ne eivät ole itse pystyneet vaikuttamaan tai varautumaan. Rajoitukset ovat käytännössä sulkeneet monet palvelualan yritykset kokonaan. Asiakkaat ovat hävinneet, mutta palkat, vuokrat ja lainanlyhennykset juoksevat normaalisti.  

Yritysten ongelmat johtuvat poikkeusolojen rajoituksista. Siksi valtion on kannettava vastuuta ja tuettava pahiten rajoituksista kärsiviä yrityksiä suoraan. Hallituksen 15 miljardin paketti on käytännössä takauksia ja maksujen lykkäyksiä. Nämä ovat tärkeitä toimia akuutissa tilanteessa, mutta loppulasku koronaviruksesta on jäämässä yrittäjien maksettavaksi — vain maksupäivää siirretään myöhemmäksi. 

Kokoomus esittää, että pienille yrityksille hakemuksesta myönnettävää suoraa tukea pitää korottaa 150 miljoonalla eurolla. Jos tukiraha uhkaa loppua, on hallituksen tuotava eduskunnalle uusi lisätalousarvio. Terveitä yrityksiä ei saa päästää kaatumaan koronakriisin vuoksi. Yksinyrittäjät tarvitsevat pikaisesti apua. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 150 000 000 euroa momentille 32.30.42 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa voi käyttää ELY-keskusten kautta pienimmille yrityksille ja toiminimiyrittäjille myönnettävään suoraan tukirahoitukseen. 
Helsingissä 24.3.2020 
Timo Heinonen kok