Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.47

Lisätalousarvioaloite LTA 8/2019 vp 
Kai Mykkänen kok 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Espoon kaupunkiradan rakentamiseen (6 500 000 euroa)

Eduskunnalle

Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Kauklahteen kahdella lisäraiteella on välttämätön säännöllisen ja häiriöistä vapaan liikennöinnin mahdollistamiseksi. Kaupunkiradan kehittäminen vähentää merkittävästi liikennöinnin häiriöherkkyyttä sekä varmistaa kauko- ja lähijunaliikenteen yhteensopivuuden. Espoon kaupunkiradan rakentaminen on olennaista Turun tunnin junan sekä pääradan ratahankkeille. Hankkeen ratasuunnitelma on valmis, ja toteutus voidaan aloittaa välittömästi valtion rahoituspäätöksen jälkeen. Väyläviraston arvion mukaan Espoon kaupunkiradan kustannusennuste vuoden 2019 tasossa välille Leppävaara—Kauklahti on 275 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus esimerkiksi Kehärata-hankkeessa oli noin kaksi kolmasosaa kustannuksista, ja vastaavaa rahoitusosuutta voidaan pitää perusteltuna myös tässä hankkeessa. Näin ollen lisätalousarvioaloitteessa esitetään valtiolle yhteensä korkeintaan 200 miljoonan euron valtuutta Espoon kaupunkiradan toteutukseen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 6 500 000 euroa momentille 31.10.77 Espoon kaupunkiradan rakentamiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että hankkeesta saa aiheutua valtiolle menoja yhteensä enintään 200 000 000 euroa. 
Helsingissä 24.6.2019 
Kai Mykkänen kok