Talousarvioaloite
TAA
156
2018 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä koulukuraattorien, koulupsykologien, terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien saatavuuden parantamiseen (20 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Haluamme Suomen lasten ja nuorten voivan mahdollisimman hyvin. Perusopetuksessa olevien oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden on ollut usein vaikea saada kohtuullisessa ajassa aikaa koulukuraattorin, koulupsykologin ja joskus jopa terveydenhoitajan vastaanotolle. Oppilaiden ja opiskelijoiden määrä koulukuraattoria ja koulupsykologia kohden on hyvin suuri. Haluamme, että ne olisivat nykyistä paremmin lasten ja nuorten saatavilla. Toimiva matalan kynnyksen toiminta siellä missä lapset ovat, eli koulussa, ja resurssien riittävyys ovat olennaisen tärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytysten kannalta ja jotta he saisivat tarvitsemansa hoidon. 
SKP:n 10 koulutusteesin joukossa mainitaan hyvän oppilashuollon saatavuus ja monipuolisten tukimuotojen turvaaminen läpi koko oppimispolun. Erityisopettajien, kuraattorien ja psykologien on oltava saatavilla jo varhaiskasvatuksessa. Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus turvalliseen ja viihtyisään kouluun ilman kiusaamista. 
Maamme tulevaisuus on sen varassa, että tarjoamme tuleville sukupolville parhaat mahdolliset tulevaisuuden edellytykset. Tässä perusopetuksen ja toisen asteen koulutus ovat avainasemassa. Jotta lapset voisivat menestyä perusopinnoissaan ja toisen asteen koulutuksessa, heidän on voitava hyvin. Jotta ennaltaehkäisevät toimenpiteet olisivat toimivia, tarvitaan uusia toimenpiteitä ja lisärahoitusta. Kuraattorin ja psykologin on löydyttävä helposti sellaisista ympäristöistä, joissa lapset ja nuoret liikkuvat. Kouluihin tarvitaan myös lisää psykiatrisia sairaanhoitajia. Tämän vuoksi mielestämme kuntien valtionosuuteen peruspalvelujen järjestämiseksi ehdotettuun määrärahaan tulisi lisätä 20 miljoonaa euroa nimenomaisesti koulukuraattorien tai -psykologien, terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien saatavuuteen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskuntaa lisää 20 000 000 euroa momentille 28.90.30 koulukuraattoreiden, koulupsykologien, terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien saatavuuden parantamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
r
Thomas
Blomqvist
r
Anders
Adlercreutz
r
Eva
Biaudet
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Joakim
Strand
r
Stefan
Wallin
r
Viimeksi julkaistu 17.10.2018 14.18