Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.44

Talousarvioaloite TAA 190/2020 vp 
Leena Meri ps 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kehä V:n eteläpuolella olevan maantien 130 rampin muuttamiseksi liikennöitäväksi kahteen suuntaan (500 000 euroa)

Eduskunnalle

Kehä V eli valtatie 25 (Hanko—Hyvinkää—Mäntsälä—Porvoo) muodostaa Helsingin seudun uloimman kehäyhteyden. Kehä V:lla on myös selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli. Yhteys palvelee Suomen vientiä ja tuontia, koska tie on keskeinen yhteys mm. Hangon satamaan. Kehä V on merkitty osaksi valtakunnallista maanteiden runkoverkkoa hallituksen runkoverkkoesityksessä.  

Kehä V on maantien 130 (Helsingintie) liittymäalueella 2+2-kaistainen tie. Hyvinkäällä Kallionopon logistiikka-alueelta valtatien 3 (Helsinki—Tampere-valtatie) suuntaan lähtevät yhdistelmäajoneuvot joutuvat liikennejärjestelyiden vuoksi kääntymään kehä V:lle maantieltä 130 tulevalta rampilta vasemmalle lievään ylämäkeen kahden kaistan yli, mikä on merkittävä riski liikenneturvallisuudelle. 

Tarkoitus on parantaa liittymän liikennejärjestelyitä siten, että kehä V:n eteläpuolella olevan maantien 130 ramppi muutetaan liikennöitäväksi kahteen suuntaan. Näin raskas liikenne voi kääntyä vain oikealle, jolloin liikenneturvallisuus paranee ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta parannetaan. Hankkeen kustannusarvio on 0,5 milj. euroa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 31.10.20 , jotta kehä V:n (valtatie 25, Hanko—Hyvinkää—Mäntsälä) Hyvinkään kohdalla Kallionopon logistiikka-alueelta valtatien 3 (Helsinki— Tampere-valtatie) suuntaan kulkevien yhdistelmäajoneuvojen kulku voidaan muuttaa turvallisesti liikennöitäväksi. 
Helsingissä 16.10.2020 
Leena Meri ps