Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.55

Talousarvioaloite TAA 27/2020 vp 
Ritva Elomaa ps 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tukemiseen (10 000 euroa)

Eduskunnalle

Vanhusten henkisen hyvinvoinnin haasteet ovat koronan aikaan korostuneet entisestään. Yksinäisyys on lisääntynyt rajallisten ihmiskontaktien myötä ja myös rajoitukset ovat vähentäneet liikkumista. Vaikea tilanne heijastuu henkisen hyvinvoinnin lisäksi fyysiseen kuntoon, koska monilla normaali arkiliikunta vähenee. Monet yhdistykset tekevät tärkeää työtä tukeakseen vanhuksia vaikeassa tilanteessa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 10 000 euroa momentille 33.70.50 Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tukemiseen.  
Helsingissä 16.10.2020 
Ritva Elomaa ps