Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.56

Talousarvioaloite TAA 385/2019 vp 
Kai Mykkänen kok 
 
Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä puolustusministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-67 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallitus esittää täydentävässä talousarvioesityksessään ministeriöiden toimintamenoihin yhteensä noin 1,6 milj. euron lisäystä liittyen poliittisten valtiosihteereiden ja erityisavustajien lisääntyneeseen määrään. 

Lisäys esitetään varsinaisen talousarvioesityksen päälle. Varsinaisessa talousarvioesityksessä valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkausmäärärahoihin ehdotetaan ensi vuoden talousarviossa 5 milj. euroa korotusta verrattuna vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon. Kasvu aiheutuu ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien määrän noususta sekä palkkojen korotuksista. Kasvua on yhteensä 77 prosenttia suhteessa kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion arvioon. 

Hallitus ei ole esittänyt kunnon perusteluita omien palkkojensa ja avustajiensa määrän lisäämiseen. Suomen EU-puhteenjohtajuuskausi tuotti ymmärrettävästi lisätöitä, mutta lisähenkilöitä ei ole esitetty väliaikaisiksi. Näin mittavalle avustajien määrän noin kaksinkertaistamiselle ei ole päteviä perusteita. Siksi Kokoomus esittää täydentävässä talousarviossa esitettyjen ministerien esikuntien uusia lisämäärärahoja leikattavaksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää 67 000 euroa momentilta 27.01.01 puolustusministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista. 
Helsingissä 26.11.2019 
Kai Mykkänen kok