Viimeksi julkaistu 12.1.2023 16.18

Talousarvioaloite TAA 432/2022 vp 
Sari Tanus kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pikkulapsiperheiden tukemiseen (50 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Suomalaisten syntyvyys on ennätysalhaista. Viime vuodet jatkuvasti esillä oleva syntyvyyden laskeminen ei ole mihinkään kadonnut. Yhteiskunnallinen epävarmuus antaa vielä isomman syyn nostaa lapsi- ja perhepolitiikka politiikan keskisiin teemoihin.  

Syitä alhaiseen syntyvyyteen on monia. Perheiden perustamista lykätään vuosi vuodelta yhä pidemmälle. Vapaaehtoinen lapsettomuus on lisääntynyt. Merkittäviä syitä alhaiseen syntyvyyteen ovat myös taloudelliset huolet sekä työelämän kuormittavuus ja joustamattomuus. Asenneilmapiiri Suomessa ei myöskään kannusta perheen perustamiseen. Esimerkiksi keskustelussa perhevapaista painotetaan lasten ja perheiden valinnanvapauden sijaan tiukkoja kiintiöitä ja työelämän tarpeita.  

Lapsiperheiden tilanteen helpottamiseksi tarvitaan useita erilaisia toimenpiteitä, joista taloudellinen tukeminen on vain yksi osa keinovalikoimaa. Vauva-arjen helpottamiseksi KD eduskuntaryhmä esittää kuitenkin erillistä lisätukea niille perheille, joille syntyy uusi vauva. Kertaluonteinen 1 000 euron lisätuki helpottaa lapsiperheiden taloudellista tilannetta, parantaen heidän mahdollisuuksiaan hankkia tarvitsemiaan palveluita tai tarvikkeita. Kaikille perheille maksettava vauvaraha lisää myös alueellista yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä jotkut kunnat maksavat ylimääräisen vauvarahan kunnan alueella asuville perheille.  

Reformin kustannus olisi noin 50 miljoonaa euroa. Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2023. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 50 000 000 euroa momentille 33.10.50 pikkulapsiperheiden tukemiseen. 
Helsingissä 30.9.2022 
Sari Tanus kd 
Peter Östman kd 
Sari Essayah kd 
Antero Laukkanen kd 
Päivi Räsänen kd