Viimeksi julkaistu 13.1.2023 12.45

Talousarvioaloite TAA 453/2022 vp 
Heikki Vestman kok 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä SMR-teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen (6 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Puhdas ympäristö ja ilmasto edellyttävät konkreettisia ja tehokkaasti vaikuttavia ratkaisuja. Ydinenergian käyttö on kustannustehokas tapa siirtyä hiilivapaaseen talouteen. Tehokkaimmin hyöty saadaan lämpöä tuottavalla ja käyttävällä energiasektorilla, missä primäärienergia on tällä hetkellä suurelta osin fossiilista.  

Suomessa on globaalia kärkeä edustava ydinenergian käyttökokemus, erittäin korkea tieteellinen ja tekninen osaaminen sekä korkea poliittinen ja sosiaalinen tuki ydinvoiman hyödyntämiselle.  

Erityisesti liikenteen päästövähennystavoitteet edellyttävät nopeasti uusia teknologisia ratkaisuja voidakseen tulla oikeudenmukaisin keinoin saavutetuiksi. Vety tulee olemaan yksi ratkaisevista keinoista, myös EU:n uuden vetystrategian myötä. Pienydinvoimaosaamisen laajentuminen mahdollistaa laajamittaisen puhtaan vedyn tuotannon.  

Ydinenergia edesauttaa yhdessä uusiutuvien ja muiden hiilivapaiden teknologioiden kanssa korvaamaan kaukolämmön sekä mahdollistaa siirtymän vetytalouteen. SMR-teknologia tarjoaa päästöleikkauspotentiaalin lämmityssektorille ja lisäksi lähes koko liikennesektorille.  

Suomeen on syytä perustaa tieteellistä, kotimaisen toimitusketjun ja teollisuuden ydinteknistä osaamista kasvattava ohjelma, joka toimii perustana sille kun ydinenergian käyttö laajenee vetytalouden keskeiseksi tukipilariksi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 6 000 000 euroa momentille 32.20.41 pienydinreaktorien tutkimukseen ja tuotekehitykseen.  
Helsingissä 30.9.2022 
Heikki Vestman kok