Viimeksi julkaistu 13.1.2023 12.48

Talousarvioaloite TAA 455/2022 vp 
Jussi Wihonen ps ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mulosalontien kunnostamiseen Joensuussa (400 000 euroa)

Eduskunnalle

Joensuun Reijolasta 6-tieltä lähtevä Mulonsalontie on liikenteellisesti hyvin vilkas, mutta kunnoltaan erittäin huono lähes koko vuoden. Mulonsalon asukkaat ovat lähestyneet tieviranomaisia ja poliitikkoja jo vuosikymmeniä, mutta toistaiseksi tulokset ovat olleet hyvin laihoja. Tien peruskorjaus ja tien päällystäminen on jäänyt vain kyläläisten haaveeksi, vaikka vetoomuksia on tehty jo vuodesta 1993 alkaen. 

Tietä on vuodesta toiseen yritetty korjata ajamalla tielle lisää soraa ja lanaamalla tietä, nykyisen valitettavasti liian pienillä traktorivetoisilla höylillä. Soranajon seurauksena tie on merkittävästi korottunut ja osin leventynyt, mutta tien ongelmat savimaiden routimisen, kuoppien ja nimismiehenkiharoiden seurauksena ovat pysyneet ennallaan. 

Tien liikennemäärät ovat muutaman viime vuoden aikana kasvaneet huomattavasti. Tähän on vaikuttanut tien vaikutuspiirissä olevan asutuksen kasvu, autojen määrän kasvu/talous sekä erityisesti Mulonsaloon perustettu hevostalli ja sen laajeneminen, jonka seurauksena liikennemäärän kasvu on ollut merkittävä. Hevostallilla on 15—20 hoitohevosta sekä vilkkaassa käytössä oleva ratsastuskenttä, joten tallin päivittäinen kävijämäärä on suuri, kymmeniä autoja, ja näin tien liikennemäärä osuudella Reijola/6-tie—Mulonsalo on kasvanut kokonaisuudessaan tien kunnon ja hoitoresurssien kannalta aivan liian suureksi. Tien rasitus on kasvanut myös raskaan liikenteen osalta, koska Iiksensuo on siirtynyt aktiiviseen maatalouskäyttöön.  

Liikennemäärien kasvu ja siihen liittyvä tien jatkuva heikko kunto on myös liikenneturvallisuuden kannalta hyvin huolestuttava, pahimpina kuoppakausina tie on suorastaan vaarallinen. Nopeuksien pysyessä alhaisina autoliikenne pysyy vielä hallinnassa, mutta pyöräilijöille tie on pahimmillaan hengenvaarallinen. Myös hevoskuljetusautot ovat suurissa vaikeuksissa. Sama koskee ratsastajia, jotka joutuvat ajoittain vaaratilanteisiin. 

Mulonsalontietä pidetään liikennemäärien kasvun perusteella yhtenä pahimmista yksittäisistä tieosuuksista koko Pohjois-Karjalassa. Tien pahin hiekkatieosuus Reijolan suunnalta Mulonsaloon, Sorsapurontien alkuun saakka, on vain 1,7 km:n mittainen, joten ongelmaa tulisi pystyä ratkaisemaan ainakin tämän tieosuuden osalta. Tämän sorapintaisen osuuden kunnostaminen päällystetyksi maksaa suunnitteluineen 400 000 euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 400 000 euroa momentille 31.10.20 Mulosalontien kunnostamiseen Joensuussa. 
Helsingissä 30.9.2022 
Jussi Wihonen ps 
Sari Essayah kd 
Seppo Eskelinen sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Hannu Hoskonen kesk 
Sanna Antikainen ps 
Anu Vehviläinen kesk 
Markku Eestilä kok 
Minna Reijonen ps 
Marko Kilpi kok 
Tuula Väätäinen sd 
Hanna Huttunen kesk 
Matti Semi vas