Viimeksi julkaistu 13.1.2023 12.51

Talousarvioaloite TAA 458/2022 vp 
Ville Vähämäki ps ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmakorjausten vauhdittamiseen (10 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Sisäilmasairauksista kärsivien auttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä yhteiskunnan eri tasoilla. Vaikka hallitus on käynnistänyt Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman, sille talousarvioon vuosittain varattu 1,5 miljoonan euron  määräraha  on riittämätön ongelman laajuus huomioiden.  

Myös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteisiin täytyisi tehdä asiantuntijoiden ehdottamia muutoksia. 

1. Kukaan ei sairastu kosteusvaurioituneissa kiinteistöissä oleskelun, asumisen tai työskentelyn vuoksi, asukkailla tai työntekijöillä ei ole vakavia tai pitkäaikaisia oireita tai sairauspoissaoloja kiinteistön olosuhteisiin liittyen. 

2. Riskinarviointi kiinteistössä, jossa esiintyy oireita ja jossa on riskirakenteita tai toteutuneita kosteusvaurioita, määritetään pakolliseksi. Työnantaja tai kiinteistön omistaja ottaa vastuun siitä, että arvio on tehty, ja että riskiä pienennetään välittömästi silloin kun se on tarpeen. 

3. Rakennusaikana määritetään vastuuhenkilö sille, että rakentamisen kuivaketju toteutuu ja on dokumentoitu koko rakentamiskaaren ajalta. 

4. Sisäilmasta oireilevan potilaan kohdalla tehdään riskinarviointi pysyvän haitan riskille. Arvion toteutumisesta ja riskin pienentämisestä vastaa hoitava lääkäri tai vaihtoehtoisesti Työterveyslaitokselle tai vastaavalle poliklinikalle osoitettu lääkäri, jonne potilas on ohjattu. Määritetään vähimmäistaso tutkimuksille ja arvioille, joita kiinteistölle ja potilaalle tulee tehdä ennen kuin on hyväksyttyä määrittää potilaan oireet toiminnalliseksi häiriöksi. 

Kyseiset ehdotukset ovat kosteusvaurioiden terveyshaitoista väitelleen tohtori Saija Hyvösen sekä muiden lääketieteen asiantuntijoiden korjausehdotuksia Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteisiin.  

Sisäilmaongelmille altistuneet tulee siirtää turvaan kelvollisiin väistötiloihin mahdollisimman nopeasti, ennen kuin sairaus pahenee työkyvyttömyyttä aiheuttavaksi. Sairastuneille pitää tarjota mahdollisimman tehokas kuntoutus sekä turvata oikeudenmukainen sosiaaliturva. Pysyvästi työkyvyttömät tulee saada kunniallisesti eläkkeelle. Lasten sairastumisesta johtuvat perusopetuksen epäkohdat tulee korjata ja koulusta syrjäytyminen sisäilmaongelmien takia estää. Määrärahoja tulee kohdentaa home- ja kosteusvauriosairauden tutkimukseen, diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi hallituksen tulee varmistaa sisäilmasairauksien riittävät hoitoresurssit sote-uudistuksen osana ja perustaa sisäilmapoliklinikat jokaisen yliopistosairaalan yhteyteen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 23.01.25 Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteiden muuttamiseen sekä sisäilmakorjauksien ja sisäilmaongelmien hoidosta aiheutuvien toimenpiteiden vauhdittamiseen. 
Helsingissä 30.9.2022 
Ville Vähämäki ps 
Jenna Simula ps