Viimeksi julkaistu 13.1.2023 13.01

Talousarvioaloite TAA 468/2022 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä turvallisuusviranomaisten viestintäverkkojen parantamiseen (10 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Viranomaisten tieto- ja viestintätyövälineiden on oltava nykyaikaiset ja tehokkaat. Luotettava ja toimintavarma tiedonkulku viranomaisten välillä on kriisi- ja poikkeustilanteessa korvaamattoman tärkeää. Turvallisuusviranomaisten työssä kyse on hengestä ja terveydestä. Turvallisuusviranomaisten viestintätarpeet on voitava täyttää kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Viranomaisverkko Virven toiminta on turvattava myös tilanteessa, missä sähkönjakelu keskeytyy pidemmäksi ajaksi.  

Naapurimaihin verrattuna Suomen viranomaisverkon varavoimaratkaisu on vähäinen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa tukiasemat on varustettu kattavasti seitsemän vuorokauden varavoimalla, Suomessa varmistusaika on pääsääntöisesti vain joitakin tunteja.  

Varavoiman tarvetta lisää siirtyminen laajakaistaiseen viranomaisviestintäpalveluun (Virve 2), jonka myötä tarve varavoimalle kasvaa johtuen teknologiaratkaisusta. Kukin yksittäinen tukiasema on tärkeä ja tukiasemien lukumäärä kasvaa. 

Sähköverkko on yksi todennäköisistä hybridivaikuttamisen kohteista. Lisäksi ilmastonmuutoksesta johtuvien sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen haastaa viranomaisviestintäpalvelun monella tavalla.  

Talousarvioesityksessä momentille myönnetyllä määrärahalla on muun muassa määrä toteuttaa viranomaisverkon ja uuden viranomaisviestintäpalvelun varavoimaratkaisujen kovennukset ja ylläpito, joiden toteutuksesta vastaa Suomen Erillisverkot Oy. Viranomaisverkon varavoimaratkaisuihin on momentilla myönnetty määrärahaa 4,2 miljoonaa euroa. Todellinen tarve riittävän varavoiman varmistamiseksi on kuitenkin moninkertainen. Viranomaisverkon varavoiman vahvistamista tulisi jouduttaa. 

Aloite sisältyy KD eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2023. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 28.70.40 viranomaisverkon varavoimanlähteiden vahvistamiseen.  
Helsingissä 30.9.2022 
Peter Östman kd 
Sari Essayah kd 
Antero Laukkanen kd 
Päivi Räsänen kd 
Sari Tanus kd